top of page

Fishing gear / Narzędzi Połowowych

GB.png
PL.png
ESP.png
IT.png
CZ.png
DE.png
RO.jpg
PT.png
FR.png

Other languages:

Hook and lines / Haczykowe

LHP

S

D/P

LHM

S

D/P

Gill nets and entangling nets / 

Sieci stawne i oplatające

GTN

S

D/P

Boat dredges / Dragi łodziowe

T

Hand dredges used on board a vessel 

Ręczne dragi statkowe

DRH

T

D

Mechanised dredges including suction dredges / 

Dragi mechaniczne w tym zasysające

HMD

T

D

Scottish seines / Niewody szkockie (trałująco-pływające)

2

Gear / Narzędzie

Code/Kod

S/T/M

P/D

1

Purse seines / Okrężnice

PS

Lampara nets / Lampary

LA

M

P

P

M

Beach seines / Niewody dobrzeżne

SB

T

D/P

Danish seines / Niewody duńskie (zakotwiczone)

SDN

T

D/P

SSC

T

D/P

Pair seines / Niewody tukowe

SPR

D/P

T

Beam trawl / Włoki rozprzowe

TBB

T

D

Bottom otter trawl / Włoki denne

OTB

D

T

Gear Category / Kategoria narzędzi

Surrounding nets / Sieci okrążające

Seines / Ciągnione

Trawls / Włóczone

Dredges / Dragi

Lift nets / Podrywki

Bottom pair trawl / Tuki denne

PTB

T

D

Midwater otter trawl / Włoki pelagiczne

OTM

T

D/P

Pelagic pair trawl / Tuka pelagiczna

PTM

T

D/P

Otter twin trawl / Zestaw dwuwłokowy

OTT

T

D/P

DRB

D

Boat-operated lift nets / 

Podrywki łodziowe

LNB

M

P

Shore-operated stationary lift nets 

Stacjonarne podrywki brzegowe

LNS

M

P

Set (anchored) gill nets / Sieci skrzelowe stawne

GNS

S

D

Driftnets / Sieci skrzelowe dryfujące

GND

S

D/P

Encircling gillnets / Sieci skrzelowe okrążające

Trammel nets / Sieci oplątujące

GNC

GTR

S

S

D/P

D/P

Combined trammel and gill nets / 

Sieci oplątująco-skrzelowe

Hand lines and pole lines (hand operated) / 

Wędy ręczne z wędziskiem lub bez

Hand lines and pole lines (mechanised) / 

Wędy zmechanizowane z wędziskiem lub bez

S

Set longlines / Takle zastawiane

LLS

D

Longlines (Drifting) / Takle dryfujące

LLD

S

P

Troll lines / Troling

LTL

M

P

Grappling and Wounding / 

Kolne i zahaczające

Harpoons / Harpuny

HAR

M

P

Traps / Pułapkowe

Pots (Traps) / Narzędzia pułapkowe

FPO

S

D

Gear unknown / Narzędzia nieznane

No gear / Bez narzędzi

NK

NO

(1) Static (S) or towed (T) or mobile gear (M) / Narzędzie bierne (S), ciągnione (T) lub mobilne (M)

(2) Pelagic (P) or demersal (D) / Pelagiczne (P) lub przydenne (D)

bottom of page