top of page

Fishing gear / Způsob výlovu

GB.png
CZ.png
ESP.png
IT.png
DE.png
RO.jpg
PT.png
FR.png

Other languages:

PL.png

Hook and lines / 

Háčky a lovné šňůry

LHP

S

D/P

LHM

S

D/P

Set (anchored) gill nets / 

Stavitelné tenatové sítě na chytání ryb za žábry (ukotvené)

GNS

S

D

Gill nets and entangling nets /    Tenatové sítě na chytání ryb za

žábry a tenatové sítě

Driftnets / Unášené tenatové sítě na chytání ryb za žábry

GND

Encircling gillnets / 

Kruhové zatahovací sítě na chytání ryb za žábry

GNC

S

D/P

Boat dredges / Drapáky vlečené lodí

DRB

T

D

Hand dredges used on board a vessel 

Ruční drapáky používané na palubě plavidla

DRH

T

D

Mechanised dredges including suction dredges / 

Mechanizované drapáky včetně sacích drapáků

HMD

T

D

Scottish seines / Skotské nevody

2

Gear / Zařízení

Code/Kód

S/T/M

P/D

1

Purse seines / Košelkové nevody

PS

Lampara nets / Kruhové sítě typu lampara

LA

M

P

P

M

Beach seines / Pobřežní zátahové sítě

SB

T

D/P

Danish seines / Dánské nevody

SDN

T

D/P

SSC

T

D/P

Pair seines / Párové nevody (vlečené dvěma plavidly)

SPR

D/P

T

Beam trawl / 

Vlečné sítě vlečené pomocí výložníků na bocích plavidla

TBB

T

D

Bottom otter trawl / Vlečné sítě s rozpěrnými deskami

OTB

D

T

Gear Category / Kategorie zařízení

Surrounding nets 

Kruhové zátahové sítě

Seines / Nevody

Trawls / Vlečné sítě

Dredges / Drapáky

Lift nets / Čeřeny

Bottom pair trawl / 

Párové vlečné sítě (vlečené dvěma plavidly)

PTB

T

D

Midwater otter trawl 

Pelagické vlečné sítě s rozpěrnými deskami

OTM

T

D/P

Pelagic pair trawl / 

Pelagické vlečné sítě párové (vlečené dvěma plavidly)

PTM

T

D/P

Otter twin trawl 

Zdvojené vlečné sítě s rozpěrnými deskami

OTT

T

D/P

Boat-operated lift nets / 

Čeřeny ovládané z plavidla

LNB

M

P

Shore-operated stationary lift nets 

Čeřeny ovládané stabilním zařízením na břehu

LNS

M

P

S

D/P

Trammel nets / Třístěnné tenatové sítě

GTR

S

D/P

Combined trammel and gill nets / Kombinované tenatové sítě na chytání ryb za žábry kombinované s třístěnnými tenatovými sítěmi

Hand lines and pole lines (hand operated) / 

Ruční šňůry a udice s prutem (ručně ovládané)

Hand lines and pole lines (mechanised) / 

Ruční šňůry a udice s prutem (mechanizované)

S

Set longlines / Nástražné dlouhé lovné šňůry

LLS

D

Longlines (Drifting) / Unášené dlouhé lovné šňůry

LLD

S

P

Troll lines / Vlečné šňůry

LTL

M

P

Grappling and Wounding /

Hákování a zraňování

Harpoons / Harpuny

HAR

M

P

Traps / Vrše

Pots (Traps) / Vrše

FPO

S

D

Gear unknown / Neznámé zařízení

No gear / Žádné zařízení

NK

NO

D/P

S

GTN

(1) Static (S) or towed (T) or mobile gear (M) / Upevněná (S) nebo vlečná zařízení (T) nebo pohyblivá zařízení (M)

(2) Pelagic (P) or demersal (D) / Pelagické (P) nebo pro lov při dně (D)

bottom of page